Inspanningstest (oud)

Tijdens een lactaattest worden jouw persoonlijke drempels in kaart gebracht. Dit wordt gedaan tijdens een test waarbij iedere 3 minuten de weerstand of snelheid wordt verhoogd tot vrijwillige uitputting. De lactaat waarde in je bloed wordt tijdens deze test tijdens iedere stap gemeten en zo kan worden worden bepaald wat jouw aerobe (LT1) en anaerobe (LT2 of FTP) drempels zijn.

Uit de test kan ook gehaald worden hoe goed ontwikkeld jouw uithouding getraind is en hoe goed je in staat bent je uithoudingsvermogen verder te trainen. Hoe hoger je drempels liggen t.o.v. je maximale vermogen, des te beter je “motor” is. Hiermee kunnen trainingszones bepaald worden en kan een trainingsadvies worden gedaan.

Ook wordt een advies gedaan of je goed op weg bent voor het doel waarvoor je traint. Of je bijvoorbeeld traint voor een Ironman of een sprint triathlon, hierbij wordt een andere lactaat curve verwacht. Ook de periode van het seizoen waarin je zit wordt een verschil in curve verwacht.

Fietstest

De fietstest voer je uit op je eigen fiets. Deze wordt in een turbotrainer gezet en hiermee wordt je vermogen gemeten. De test zal beginnen op een lage weerstand en iedere 3 minuten wordt de weerstand verhoogd, dit wordt net zo lang gedaan tot jij niet langer door kan. Aan het eind van iedere stap wordt je lactaat gemeten en zo wordt je lactaat profiel in kaart gebracht. De kosten voor deze test zijn €85.

Locatie

De testen worden uitgevoerd in Friesland. Na de inspanningstest krijg je een rapport opgestuurd met de uitslagen en een verslag.